Jeden zajímavý příběh nás zavede do míst našeho areálu. I zde stála na počátku náhoda, schopný štěpař a později uvědomělý hospodář. Řeč bude o citrónech severu. Že to označení neznáte? Tak tedy ještě jednou: jeřáb, odrůda 'Moravský sladkoplodý'.

            Před 200 lety objevili pasáčci krav na návrší, v místech současných sjezdovek JONAS PARKU, plody jednoho z ptačích jeřábů, který zde rostl, které chutnají lépe než ty z ostatních stromů. Tento objev zaujal Christofa Harmutha z vedlejší usedlosti, který se věnoval sadařství, natolik, že se pokusil naroubovat větvičky z nalezeného jeřábu na mladý jeřáb ptačí. Po čase zjistil, že plody z jeho stromu jsou ještě chutnější než z původního stromu. Harmuth tedy učinil další pokus s ještě větším šlechtitelským úspěchem - na pláňku narouboval již šlechtěný jeřáb. Koncem 19 století se jeřáb rozšířil do okolních zemí, ale hlavně do Německa a Švédska a dokonce i do Severní Ameriky

            V současné době je v místech, kde Christof Harmuth žil a vyšlechtil zdravé a chuťově velmi zajímavé ovoce (Moravský sladkoplodý Jeřáb), nová restaurace a penzion JEŘABINA. 

Historie

Jeseníky

Když bohové stvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství: zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal si místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek: krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potomkům, aby je osvěžily životadárnou vodou a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí naseli horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.

Ostružná

Okres Jeseník. Kraj Olomoucký.

Ostružná (v německých textech Sparrenhau) ležící na trati Hanušovice-Jeseník v nadmořské výšce 700-950 m n. m. byla založena v roce 1561. K pojmenování Ostružná dalo příčinu rubání klád. Název vznikl v 19. století nesprávným překladem dialektického znění Spornhau-Sporn ve významu ostruha – Ostružná. V obci Ostružná se nachází pozdně barokní kostel sv. Tří králů z roku 1794. Je zde vlakové nádraží, autobusová zastávka, hasičská zbrojnice a obecní úřad pro obce Ostružná s částmi Petříkov a Ramzová. Na kopci směrem na Brannou má větrná energetika Wenergo umístěno šest větrných elektráren.

Ramzová, místní část Ostružné, dřívější název Ramsau byla založena v roce 1786. Název dostala podle jednoho z ředitelů biskupských statků Ramsy. Je zde kaple sv. Rocha v novogotickém slohu z roku 1896. Ramzová je nejvýše položená rychlíková zastávka v ČR.

Petříkov, místní část Ostružné, dřívější název Peterswald – byl založen v roce 1617. Název vznikl podle zakladatele Hanuše Petřvaldského. Je zde kaple sv. Vavřince z roku 1909.

Obec Ostružná s částmi Petříkov a Ramzová má 152 trvale bydlících obyvatel. Svým terénem a z části severními svahy je v podmínkách České republiky ideálním rekreačním střediskem a to jak pro letní, tak zvláště pro zimní rekreaci pro návštěvníky nejen z naší země, ale i z Německa, Polska a Holandska a je největším střediskem cestovního ruchu na Jesenicku. Po vybudování sedačkové lanové dráhy z Ramzové na Šerák a lyžařských vleků v Petříkově a v Ostružné se obec stala oblíbeným turistickým a lyžařským střediskem. Pro ubytování je v obci k dispozici 1500 lůžek v chatách a penzionech. Dalších asi 1200 lůžek je v soukromých rekreačních chatách.

Znak: v červeno-černě polceném štítě dvě zlaté zkřížené sekery nad třemi stříbrnými ostruhovými hvězdicemi.
Pamětihodnosti: pozdně barokní kostel sv. Tří králů z roku 1794, na Ramzové je kaple sv. Rocha v novogotickém slohu z roku 1896, nejvýše položená rychlíková zastávka v ČR, v Petříkově je kaple sv. Vavřince z roku 1909.

Přírodní zajímavosti: Keprník – nejstarší přírodní rezervace na Moravě – subalpínské hole, horské smrčiny, poměrně rozsáhlá vrchoviště s typickou květenou a rozsahem nevelké hole se skalními útvary Vozky a Keprníku, pokryté unikátní vegetaci – pralesovitá smrčina s příměsí klenu, jeřábu, uměle vysazenou borovicí, klečí a limbou. V území se nacházejí i důkazy čtvrtohorního zalednění – půdní thufury, zajímavé jsou i vývojově mladší strukturní mury. Louky nad Čerňavou – louky s rozptýlenou zelení, mokřadly, malé přírodní toky, botanická zoologická lokalita. Stráž – vápencové tvary, geomorfologická a botanická lokalita.